Home » Archive

Articles tagged with: Sài Gòn

Saigonese, citybeat, identity »

[30 Apr 2009 | No Comment | ]
Ngó vô từ ngoài

Trần thị NgH.
Sau 30 năm lạc nhau, ở nhiều nghĩa, tôi gặp lại bạn cũ - bây giờ là một người Việt Nam không buồn không vui. Một người Việt Nam mà từ đầu đến chân toát ra sự man mác ở mọi lĩnh vực.

Đón tôi ở phi trường Sacramento, bà bạn đã ghi hình trong máy kỹ thuật số cái lúc tôi lơ ngơ bước xuống cầu thang, đang ngó quanh quất tìm băng tải hành lý và người mà tôi sẽ gặp. Đó là một người đàn bà …

citybeat »

[6 Aug 2004 | No Comment | ]
Ôm lòng đêm

Nam Đan
Chuyến bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào giữa đêm. Sau 40 phút để hòan tất các thủ tục nhập cảnh và hải quan, tôi bước ra khỏang không khí đêm Sài Gòn mát dịu trong thời tiết tháng 12.
Chuyến này về tôi không báo trước nên không ai đi đón, vả lại hành lý không nhiều nên không phải lo ngại tay xách nách mang nặng nề. Như một con cá được thả lại vào vùng nước quen thuộc, đó chính là cảm giác của tôi …