Home » Archive

Articles tagged with: điện ảnh

cinelife »

[14 Dec 2007 | No Comment | ]
Hollywood “gây chiến” mùa Giáng sinh

Síu Phạm
Không như trước đây, các nhà sản xuất phim ở Hollywood phải chờ khi cuộc chiến ở Việt Nam chấm dứt mới dám làm những phim mô tả các tình huống éo le, tâm thần của dân Mỹ khi lãnh chịu hậu quả của chiến tranh.
Lần này, sau 4 năm rưỡi, trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn, lính Mỹ vẫn chết mỗi ngày ở Irak, người ta thấy xuất hiện một loạt phim phản chiến của Hollywood tại các liên hoan phim quốc tế năm nay ở Venise, …