Home » Archive

Articles tagged with: đêm

citybeat »

[6 Aug 2004 | No Comment | ]
Ôm lòng đêm

Nam Đan
Chuyến bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào giữa đêm. Sau 40 phút để hòan tất các thủ tục nhập cảnh và hải quan, tôi bước ra khỏang không khí đêm Sài Gòn mát dịu trong thời tiết tháng 12.
Chuyến này về tôi không báo trước nên không ai đi đón, vả lại hành lý không nhiều nên không phải lo ngại tay xách nách mang nặng nề. Như một con cá được thả lại vào vùng nước quen thuộc, đó chính là cảm giác của tôi …