Home » Archive

Articles tagged with: chợ

citybeat »

[13 Jan 2008 | No Comment | ]
Xuân ở chợ bèo

Võ Phi Hùng
Bà Năm cá là “chuyên gia” bán chợ bèo với tuổi nghề thâm niên ba thập kỷ. Cũng có lúc bà lên được cái sạp chợ chính. Nhưng do ông chồng lúc còn sinh tiền ham mê cờ bạc nên nợ nần đã hất bà văng trở lại chợ bèo.
Chợ bèo là cách tạm gọi “các doanh nghiệp” ít vốn buôn thúng bán mẹt quanh các rìa chợ, hoặc chen chúc, lấn nhích kiếm một chỗ tại các chợ chồm hổm trong các đường hẻm khu dân cư …