Home » Archive

Articles tagged with: books

books »

[15 Jan 2008 | No Comment | ]
Tên tôi là Đỏ, một kỳ thư

Một “khảo luận về nghệ thuật”, về bản chất của nghệ thuật và nỗi ưu tư đau đáu của nghệ sĩ về phong cách. Một cuốn sách về nghệ thuật và những chiều kích có thể có của tinh thần thông qua nghệ thuật. Một cuốn sách về bản chất con người, tình yêu, tình mẫu tử, tình thầy trò, tình bằng hữu, nỗi tham danh vọng, lòng đố kỵ.
Trần Tiễn Cao Đăng
“Kỳ thư”, trong ngữ vựng của tôi, không chỉ là một cái gì quá ư “cao tột” như …