Home » Archive

Articles tagged with: bánh mì

identity »

[17 Jun 2007 | No Comment | ]
Sự đời như… ổ bánh mỳ!

Bánh mỳ, còn gọi là “bánh Tây” cùng với người Pháp vào Việt Nam từ thế kỷ 19 rồi trở thành một phần của đời sống thành thị. Saigon CityLife trân trọng giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng về cuộc hội nhập không mấy dễ dàng của “bánh Tây” vào Việt Nam trong một cách nhìn khác, khái quát từ một đối kháng chính trị trong bối cảnh lịch sử thời kỳ Pháp thuộc.
Huỳnh Ngọc Trảng
Sống làm chi theo quân tả đạo:
quăng vùa hương, xô …