Home » Archive

Articles in the identity Category

Saigonese, citybeat, identity »

[30 Apr 2009 | No Comment | ]
Ngó vô từ ngoài

Trần thị NgH.
Sau 30 năm lạc nhau, ở nhiều nghĩa, tôi gặp lại bạn cũ - bây giờ là một người Việt Nam không buồn không vui. Một người Việt Nam mà từ đầu đến chân toát ra sự man mác ở mọi lĩnh vực.

Đón tôi ở phi trường Sacramento, bà bạn đã ghi hình trong máy kỹ thuật số cái lúc tôi lơ ngơ bước xuống cầu thang, đang ngó quanh quất tìm băng tải hành lý và người mà tôi sẽ gặp. Đó là một người đàn bà …

identity »

[17 Jun 2007 | No Comment | ]
Sự đời như… ổ bánh mỳ!

Bánh mỳ, còn gọi là “bánh Tây” cùng với người Pháp vào Việt Nam từ thế kỷ 19 rồi trở thành một phần của đời sống thành thị. Saigon CityLife trân trọng giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng về cuộc hội nhập không mấy dễ dàng của “bánh Tây” vào Việt Nam trong một cách nhìn khác, khái quát từ một đối kháng chính trị trong bối cảnh lịch sử thời kỳ Pháp thuộc.
Huỳnh Ngọc Trảng
Sống làm chi theo quân tả đạo:
quăng vùa hương, xô …